To, čo sme ešte nedávno vnímali ako niečo navyše, sa stáva každodenným javom. Automatické dvere sú dnes bežným štandardom na všetkých vstupoch do administratívnych priestorov firiem, čerpacích staníc, bánk a rôznych priemyselných objektov. Lídrom medzi slovenskými výrobcami je spoločnosť Emos Alumatic, s.r.o. so sídlom v Považskej Bystrici.

Technológie dneška pre budúcnosť
   
  
Automatické dvere sa stali bežnou realitou, ktorú si už prestávame uvedomovať, slúžia bez zásahu obsluhy a bez dotyku i na miestach, kde ich nevnímame ako luxus, ale ako rozumnú možnosť pomoci ľuďom so zníženou pohybovou schopnosťou - v penzionoch a nemocniciach. Sú užitočné i na miestach, ktoré navštevujú ľudia bez hendikepu, ale napríklad obťažkaní taškami a batožinou - pri vchodoch do nákupných centier, letiskových budov či hotelov.
   Ešte nedávno si automatické dvere nemohli dovoliť bežné predajne, nevídali sme ich na čerpacích staniciach ani v nemocniciach. K zmene situácie prispeli nové spoločenské pomery, vývoj mikroelektroniky, ako aj vstup najkôr domácich investorov a neskôr obchodných reťazcov so zahraničným kapitálom. V súčasnosti naša krajina zažíva mimoriadny rozmach stavebníctva, ktoré priamo i nepriamo ovlyvňuje ďaľšie odvetvia. Aj na príklade automatických dverí možno demonštrovať súvislosť s odvetvím elektroniky, strojárstva a metalurgie, a napokon, i konečný vplyv na sociálnu oblasť.

Česká verzia stránok

Home O firme Kontakty Kde nás najdete FAQ Mapa stránky

 

Created by Webflow Studio © 2008