Lineárne automatické dvere

Tu nájdete druhy lineárnych automatických dverí.

Základné informácie

Lineárne automatické dvere sú charakteristické lineárnym (priamočiarym) pohybom dverných krídel. Tento typ patrí konštrukčne medzi najčastejšie používané automatické dvere. Takéto dvere je možné vyhotoviť ako jednokrídlové, pričom môžu byť otváravé do pravej alebo ľavej strany. Najčastejším a štandardným typom sú dvojkrídlové dvere. Otvorenie na plnú priechodziu šírku sa dosiahne za polovičný čas ako u jednokrídlových dverí. Špeciálnou kategóriou sú teleskopické dvere, ktoré riešia problém nedostatku priestoru, ak je potrebné dosiahnuť potrebnú priechodziu šírku. Šípové dvere tvoria taktiež špeciálnu skupinu automatických dverí. Jedná sa o dvojkrídlové dvere, ktorých krídla zvierajú kladný alebo záporný uhol (šíp umiestnený do exteriéru alebo do interiéru).

Fresh Market Bratislava

Jednokrídlové dvere

Jednokrídlové automatické dvere pozostávajú z jedného krídla a elektrického pohonu. Otváranie krídla môže byť orientované do pravej alebo ľavej strany  (pohľad na krídlo z interiéru) podľa požiadavky zákazníka. V prípade hliníkovej konštrukcie steny môže byť súčasťou dverí pevný bočný dielec alebo svetlík.

Jednokrídlové dvere

TYPOVÉ ZNAČENIE PODĽA KONŠTRUKCIE

1KP - JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PRAVÉ - Ako pravé sú vyhotovené pre otváranie vpravo pri pohľade na pohonnú jednotku
1KL - JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE ĽAVÉ - Ako ľavé sú vyhotovené pre otváranie vľavo pri pohľade na pohonnú jednotku

dvojkridlove dvere

Dvojkrídlové dvere

Dve krídla  sú navzájom mechanicky spojené cez prevod poháňaný elektromotorom. Impulz otvárania vyvolá pohyb pred snímačom pohybu, ktorý uvedie do činnosti otvárací mechanizmus. Základným konštrukčným materiálom sú hliníkové profily, z ktorých je zhotovené jadro mechanickej konštrukcie pohyblivého mechanizmu, ako i dverné krídla, prípadne nadväzujúca hliníková zasklená stena.

TYPOVÉ ZNAČENIE PODĽA KONŠTRUKCIE

2K - DVOJKRÍDLOVÉ DVERE  -  Štandardná dvojkrídlová pohonná jednotka (montáž na ostenie alebo netypickú konštrukciu)
2KA - DVOJKRÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ DVERE  -  Dvojkrídlová pohonná jednotka pre nerovnaký pohyb pravého a ľavého krídla

Teleskopické dvere

Ak je potrebné vyriešiť širší priechod ako dovoľuje štandardný jednoduchý vzorec pre základný model lineárnych dverí, siahneme po zložitejšom mechanizme, ktorý dokáže otvoríť priechod na 2/3 možnej dĺžky pohonného mechanizmu. 

TYPOVÉ ZNAČENIE PODĽA KONŠTRUKCIE

2KT - DVOJKRÍDLOVÉ TELESKOPICKÉ DVERE - štandardná dvojkrídlová pohonná jednotka pre teleskopické dvere

4KT - ŠTVORKRÍDLOVÉ TELESKOPICKÉ DVERE - štandardná štvorkrídlová pohonná jednotka pre teleskopické dvere

Teleskopické dvere
Teleskopické dvere
Šípové dvere
Šípové dvere

Šípové dvere

Tieto dvere sú skutočným atypom, ktorý len výnimočne vzniká na výkresoch projektov, skôr ide o reálnu potrebu vyriešenia technického problému v rámci dispozičného riešenia. Mechanizmus je podobný ako pri základnom lineárnom modeli, s doplnením prevodu na prenos hnacej sily na časť, ktorá nie je v osi pohonného mechanizmu. Uhol zlomu môže byť kladný ale i záporný z pohľadu interiér - exteriér. Pohon automatickýh dverí je spravidla umiestnený v interiéri.

TYPOVÉ ZNAČENIE PODĽA KONŠTRUKCIE

2KS - ŠÍPOVÉ DVERE - jednotka pre dvojkrídlové šípové dvere ostré a tupé v rozdelenom stave pre montáž. Doporučená konzultácia s výrobcom o možnosti konštrucie a montáže 

Šípové exterierové lineárne dvere - automatické alebo ručné

Celopresklené dvere

Automatické dvere je možné vyhotoviť aj v bezrámovom prevedení. Hlavné použitie takýchto dverí je hlavne v interiéroch ako napríklad kancelárie, zasadacie miestnosti, oddeľovacie steny a podobne. Dvere je možné vyrobiť  jednokrídlové alebo dvojkrídlové prípadne teleskopické. Krídlo vytvára kalené ESG sklo s hrúbkou 10 až 12 mm, ktoré je pomocou špeciálnych držiakov zavesené na pojazdové vozíky pohonu. Sklo je možné doplniť rôznymi dizajnovými prvkami ako rôzne polepy ,fólie alebo piktogramy.

TYPOVÉ ZNAČENIE PODĽA KONŠTRUKCIE

1KP - JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PRAVÉ - sú vyrobené pre otváranie vpravo pri pohľade na pohonnú jednotku

1KL - JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE ĽAVÉ -   sú vyrobené pre otváranie vľavo pri pohľade na pohonnú jednotku

2K – DVOJKRÍDLOVÉ DVERE - Štandardné dvojkrídlové prevedenie

Vodohospodárska výstavba
Vodohospodárska výstavba