Turniketové a karuselové dvere

V našej ponuke turniketových a karuselových dverí nájdete viacero typov, ktorými vieme splniť očakávania a potreby zákazníka.

2-krídlový turniket

Dvojkrídlový turniket je vhodný do priestoru, kde sú obmedzené stavebné možnosti z hľadiska priemeru turniketu. Aby si uchoval dostatočnú priechodnosť, je priestor predelený priečne len jedným ramenom a základnú funkciu obmedzenia prievanu plní rotačný segment s oblúkovým sklom. Konštrukčne náročnejšie, ale estetické riešenie, ktoré v zatvorenom stave zároveň tvorí nočný uzáver. Z konštrukčných dôvodov tento typ nie je možné zhotoviť ako panikový turniket (únikový východ).

STK Podunajske Biskupice 2

3-krídlový tuniket

Vstupný uhol trojkrídlového turniketu je 60 stupňov. Vyplýva to opäť zo základnej požiadavky na princíp turniketu a jednoduchej geometrie. Menší vstupný priestor je vyvážený väčším priestorom v segmente. Tento typ je možné vyrobiť ako panikový, tj. možnosť sklopenia krídel a zabezpečiť tak únikovú cestu pri vzniknutí paniky (požiar). Krídla je možné sklopiť prepnutím režimu na ovládači alebo signálom z EPS. Taktiež je možné doplnenie nočným uzáverom. Tento typ sa štandardne vyhotovuje pre priemery v rozmedzí 3 - 4 m. Je tu možnosť aj zabudovania teplovzdušnej clony do venca turniketu.

OC Mlyny 14

4-krídlový turniket

Vstupný uhol štvorkrídlového turniketu je 90 stupňov. Vyplýva to opäť zo základnej požiadavky na princíp turniketu a jednoduchej geometrie. Na rozdiel od trojkrídlového turniketu má väčší vstupný priestor, ale zase menší priestor v segmente. Štandardné priemery sú v rozmedzí 3 až 4 m. Taktiež je možnosť výroby turniketu s panikovou funkciou. Sklopenie krídel možné po prepnutí panikového režimu na ovládaní, alebo pri signále z EPS stanice. Do venca turniketu je možné zabudovať teplovzdušnú clonu.

Central Orange Bratislava
Optima Košice

Karuselové dvere

Dvojkrídlový karusel je technicky celkom novým poňatím vstupu tohto druhu. Takéto otočné dvere sú vhodné najmä vo veľkých obchodných centrách, kde sa predpokladá hustý pohyb ľudí. V tomto prípade je karusel  vhodnejšie riešenie ako automatické dvere, keďže sa zabraňuje komínovému efektu.

Široký sortiment

Ponúkame mnoho typov  dverí či okien. Každý typ má svoje charakteristické vlastnosti a účel použitia.

Garancia kvality

 Spoločnosť EMOS ALUMATIC, s.r.o. ponúka sa slovenskom trhu automatické dverové systémy už takmer 20 rokov.

Servis

V prípade poruchy alebo iných problémov môžete kontaktovať našu servisnú linku alebo napísať nám.