2-krídlový turniket

Tu nájdete informácie o 2-krídlovom turnikete.

Základné informácie

Dvojkrídlový turniket je vhodný do priestoru, kde sú obmedzené stavebné možnosti z hľadiska priemeru turniketu.

Aby si uchoval dostatočnú priechodnosť, je priestor predelený priečne len raz a základnú funkciu obmedzenia prievanu plní rotačný segment s oblúkovým sklom. Konštrukčne náročnejšie, ale estetické riešenie, ktoré v zatvorenom stave zároveň tvorí nočný uzáver. Z konštrukčných dôvodov tento typ nie je možné zhotoviť ako panikový turniket (únikový východ).

STK Podunajske Biskupice

Tento typ sa doporučuje hlavne pre menšie priemery cca 2,4 - 3 m s malou hustotou priechodu ľudí. Vzhľadom na malé rozmery nie je možné použiť teplovzdušnú clonu vo vnútri turniketu. V takom prípade doporučujeme použiť vertikálnu clonu alebo clonu umiestnenú na streche turniketu (pokiaľ to dovolujú technické podmienky).

Technické záležitosti týkajúce sa rozmerov je potrebné konzultovať s výrobcom.

Technické parametre

Priemer turniketu 2000 až 2500 mm
Výška venca300 a viac mm
Svetlá výška priechodu 2100 - 2500 mm
Počet krídel2
Výplň statoraBezpečnostné sklo ESG 8 mm
Výplň rotora Bezpečnostné izolačné ESG sklo
Povrchová úpravaFarebná škála RAL / Prírodný elox
Možnosť zabudovania tepelnej clony Nie
Možnosť čistiacej zóny Áno
Možnosť panikovej funkcieNie
Napájanie230V / 50 Hz
Príkon10 W kľudový, pracovný max. 600 W
TUR 2K
STK Podunajske Biskupice