Protipožiarne dvere

V našej ponuke protipožiarnych dverí nájdete viacero typov, ktorými vieme splniť očakávania a potreby zákazníka.

Informácie

Výstavba nových obchodných centier prináša okrem pohodlného nakupovania i potrebu parkovania vozidiel. Toto dočasné odloženie automobilov v moderných parkovacích domoch, umiestnených v jednej budove s predajnými priestormi, zvyšuje riziko vzniku a šírenia požiaru. Preto je nutné vykonať všetky možné opatrenia, na čo najväčšie zníženie škôd a ochranu osôb. Podobná požiadavky je aj v nemocniciach, v priemyselných objektoch, hoteloch, teda všade, kde sú naprojektované viaceré požiarne úseky.

Lineárne požiarne dvere
Protipožiarné ručné dvere

Na rozdiel od nepožiarnych dverí na vstupoch, kde sa vyžaduje ich otvorenie na únik osôb, požiarne dvere musia uzavrieť požiarny úsek a tým zabrániť šíreniu ohňa. Takéto dvere sa vyrábajú v rôznych stupňoch požiarnej odolnosti. ktoré sa odlišujú konštrukciou a výplňou. Automatické posuvné dvere sa v prípade nebezpečenstva musia zavrieť, ale v prípade akútnej potreby sa ich krídla ešte dajú manuálne odsunúť , pričom opäť zavrú požiarny úsek. Trend viacpodlažných stavieb budovaných na rozľahlých pozemkoch bude čoraz intenzívnejšie vyžadovať aj moderné automatické požiarne uzávery. Naša spoločnosť vyrába hliníkové protipožiarne dvere zo sytému Aluprof MB 78 EI. Ako výplň je používané protipožiarne sklo, ktoré je naplnené špeciálnym gélom. Pri bežných podminekach je gél transparentný, no pri vysokej teplote spôsobenej požiarom mení skupenstvo na tuhé, čo má za následok dodržanie príslušnej požiarnej odolnosti a neprehorenie dverí. Taktiež je možné použiť pevnú výplň samostatne, alebo v kombinácií so sklenenou výplňou.

Naša spoločnosť vyrába:

  • certifikované požiarne hliníkové ručné dvere s odolnosťou do EI 90
  • certifikované automatické posuvné požiarne dvere s odolnosťou EI 30

Automatické aj ručné dvere je možné vyrobiť ako jednokrídlové alebo dvojkrídlové.

Možnosť ďalšieho príslušenstva pre ručné požiarne dvere: samozatvárač s PO, koordinátor, rôzne typy zámkov.
Príslušenstvo pre automatické požiarne posuvné dvere je totožné so štandardnými posuvnými dverami.

Protipožiarne ručné dvere