Kontakty

Našu adresu a všetky kontakty nájdete tu.

Adresa

EMOS ALUMATIC, s.r.o.
Považské Podhradie 435
017 01 Považská Bystrica

Emos mapa

IČO: 31644716
DIČ: 2020440620
IČ DPH: SK2020440620

Bankové spojenie:
  VÚB Banka
  č. ú. 1992722851/0200
  IBAN: SK48 0200 0000 0019 9272 2851