Presklené fasády

V našej ponuke presklených fasád nájdete viacero typov, ktorými vieme dokážeme splmiť očakávania a potreby zákazníka.

Informácie

Fasádnym systémom v rámci hliníkového programu rozumieme zostavu vertikálnych hliníkových stĺpov a vodorovných priečnikov, ktoré tvoria nosnú štruktúru tejto stavebnej konštrukcie. Potrebné tepelnoizolačné vlastnosti sú dosiahnuté prerušením tepelného mosta polyamidovou vložkou a izolačným dvojsklom, ktoré sa osadzuje do zmontovanej štruktúry.

Systém dovoľuje  podľa  potreby  montáž  výplne  v  rozsahu 4 - 48 mm a tiež vloženie okna z daného systému, ktorého špeciálny rámový profil nahradí v danej pozícii bežnú výplň. Fixovanie vertikálnych stĺpov sa vykonáva do betónu alebo iného vhodného podkladu kotvami, umožňujúcich priestorovú rektifikáciu nosných častí fasády. Výplň je utesnená gumenými tesneniami, čím je zabezpečená vodná a vzdušná nepriepustnosť.

Do fasádneho systému je možné vložiť automatické posuvné dvere. Pri výbere typu pohonu treba zvážiť priechodzie rozmery otvoru, k čomu je adekvátna hmotnosť krídiel. V prípade vysokej hmotnosti je pod pohonnú jednotku použitý  zdvojený fasádny priečnik alebo pridanie výstuhy.

Rez fasádnym systémom